Superkarmy.pl - Royal Canin, Eukanuba, Pro Plan ...
   » STRONA GWNA » Regulamin sklepu Moje Konto  |  Zawarto koszyka  |  Zamwienie   
Kategorie
PIES

KOT

ZWIERZTKA

PREZENTY

PTAKI DZIKIE

Producenci
Nowoci wicej
ORIJEN Cat Fit & Trim 5.4kg
ORIJEN Cat Fit & Trim 5.4kg
209,90z
Wyszukiwanie
 
Wpisz sowo aby wyszuka produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Jak kupowa
Dostawa i wysyka
Sklepy w Poznaniu
Regulamin sklepu
Kontakt
sklep@superkarmy.pl

tel. 61 855 15 44
tel. 600 466 983

NASZE SKLEPY ZOOLOGICZNE
W POZNANIU


SMOCHOWICE
ul. Chodzieska 29
60-418 Pozna

pn-pt 11.30-18.30
so 10.00-14.00
tel./fax 61 855 15 44
tel. 600 466 983

RATAJE
Os. Owiecenia 53
61-208 Pozna

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 887 11 22
tel. 600 466 983

WINOGRADY
Os. Wichrowe Wzgrze paw. 103
( wjazd od
ul. Murawa )
61-699 Pozna

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 66 67 903
tel. 600 466 983

WINOGRADY-NEWA
Os. Wichrowe Wzgrze 121 paw.19
( wjazd od
ul. Poabskiej )
61-699 Pozna

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 630 39 38
tel. 600 466 983

WINOGRADY
Os. Pod Lipami 104 A
( wjazd od
ul. Sowiaskiej )
61-640 Pozna

pn-pt 10.30-18.30
tel. 600 466 983


WINIARY
ul. Pitkowska 105
60-648 Pozna

pn-pt 10.30-18.30
tel. 600 466 983
tel. 668 582 988

WIERCZEWO
Ul. Leszczyska 192
61-411 Pozna

pn-pt 10.30-18.30
tel. 61 832 59 27
tel. 600 466 983

STAROKA
Ul.Starocka 235
61-361 Pozna

pn-pt 10.30-18.30
tel. 660 047 608
Regulamin sklepu
Regulamin obowizujcy od dnia 24.05.2018 roku.

1. Sklep internetowy "Superkarmy.pl" jest wasnoci firmy: CDG Jacek Michalus, z siedzib w Poznaniu i dziaa w nastpujcych lokalizacjach:- Sklep internetowy Superkarmy.pl , Dzia Handlowy, Dzia Obsugi Klienta, siedziba firmy - ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna, tel.602 341 260 ( koszt rozmowy wedug taryfy dzwonicego ), (61) 8551544 ( koszt rozmowy wedug taryfy dzwonicego ), adres email: sklep@Superkarmy.pl Firma zarejestrowana jest przez Wydzia Dziaalnoci Gospodarczej i Rolnictwa Urzdu Miasta Poznania i wpisana w rejestrze CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ, NIP 782-106-94-56, REGON 639749424.
2. Sklep Superkarmy.pl prowadzi sprzeda take w sklepach stacjonarnych:
Sklep ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna
Sklep Os. Owiecenia 53, 61-208 Pozna.
Sklep ul. Leszczyska 192, 61-411 Pozna
Sklep Os. Wichrowe Wzgrze paw. 105 B, 61-699
Sklep Os. Wichrowe Wzgrze 121 paw. 19, 61-699 Pozna
Sklep ul. Pitkowska 105, 60-648 Pozna
Sklep Os. Pod Lipami 104 lok. A, 61-640 Pozna

WARUNKI ZAMWIENIA I DOSTAWY
3. Zamwienia przyjmowane s za porednictwem strony www.Superkarmy.pl, telefonicznie 602 341 260 ( koszt rozmowy wedug taryfy dzwonicego ), (61) 8551544 ( koszt rozmowy wedug taryfy dzwonicego ), mailowo poprzez adres sklep@Superkarmy.pl lub osobicie w sklepach stacjonarnych wymienionych w pkt. 2
4. Sklep Internetowy Superkarmy.pl potwierdza otrzymanie zamwienia poprzez automatycznie generowan wiadomo e-mail, ktr wysya Kupujcemu. Wiadomo zawiera proponowan tre umowy sprzeday, w szczeglnoci: numer i dat zamwienia, dane stron umowy, gwne cechy zamwionego towaru, czn cen wraz ze sposobem i terminem jej zapaty, miejsce, sposb i koszty dostawy. Do wiadomoci doczony jest Regulamin Sklepu oraz wzr formularza odstpienia od umowy.
5. Przyjcie zamwienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedajcego drog telefoniczn lub elektroniczn. Z chwil potwierdzenia przyjcia zamwienia do realizacji przez Sprzedajcego, umowa uwaana jest za zawart.
6. Czas realizacji zamwienia zaley od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru i wynosi: czas przygotowania przesyki ( do 48 godzin roboczych od zoenia zamwienia patnego przy odbiorze lub do 48 godzin roboczych od zaksigowania wpat dokonywanych na nasz rachunek bankowy lub dokonywanych za porednictwem Przelewy24.pl ) + 1 dzie roboczy w przypadku firmy kurierskiej DPD lub 2-3 dni robocze w przypadku przesyki wysyanej za porednictwem Poczty Polskiej. Szczegy znajduj si w zakadce Dostawa i wysyka oraz widoczne s w procesie skadania zamwienia.
7. W przypadku niemonoci zrealizowania czci lub caoci zamwienia w terminie okrelonym w pkt. 6 Kupujcy zostanie niezwocznie poinformowany o zaistniaej sytuacji. Bez akceptacji Kupujcego zamwienia czciowe nie bd realizowane.
8. W przypadku wysyki tylko czci zamwienia ze wzgldu na powody lece po stronie sklepu, pozostaa cz zamwienia wysyana jest na koszt sklepu.
9. Zamwione produkty dostarczane s tylko na terytorium Polski.

CENY
10. Wszystkie ceny podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek VAT. Cena podana przy kadym towarze jest wica w chwili zoenia przez Klienta zamwienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarw znajdujcych si w ofercie, wprowadzania nowych towarw do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoywania akcji promocyjnych na stronach sklepu bd wprowadzania w nich zmian.

FAKTURY VAT
11. Jeeli chc Pastwo otrzyma faktur VAT prosimy o zaznaczenie tego przy skadaniu zamwienia. Kupujcy wyraa zgod na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujcych w formie elektronicznej. Faktury wysyane s w formacie PDF na wskazany w zamwieniu adres poczty elektronicznej.

PATNOCI
12. Dostpnymi formami patnoci s:- patno za pobraniem ( wysyka towaru nastpuje po zoeniu zamwienia, patno nastpuje przy odbiorze ). Opata za pobranie wynosi 3 z. dla przesyek wysyanych za porednictwem Poczty Polskiej i 5 z. dla przesyek wysyanych za porednictwem firmy kurierskiej DPD, przelew na rachunek bankowy ( Kupujcy nie ponosi dodatkowych kosztw za korzystanie z tej formy patnoci ): CDG Jacek Michalus, ul Chodzieska 29, 60-418 Pozna, nr konta 84 1140 2004 0000 3602 3946 2263 ( wysyka nastpuje po wpyniciu pienidzy na nasze konto ), za porednictwem serwisu "Przelewy24.pl" ( Kupujcy nie ponosi dodatkowych kosztw za korzystanie z tej formy patnoci ). Szczegy znajduj si w zakadce Dostawa i wysyka oraz widoczne s w procesie skadania zamwienia.
13. Kupujcy jest zobowizany zapaci cen kocow zoonego zamwienia, rozumian jako cena zakupu towarw powikszona o koszty transportu jeli wystpuje oraz ewentualnie o koszty innych wiadcze, ktre nabdzie Kupujcy wraz z towarem.

ODBIR OSOBISTY
14.Przy odbiorze osobistym zamwie zoonych za porednictwem strony www.Superkarmy.pl w jednym z naszych sklepw stacjonarnych udzielamy dodatkowego 2% rabatu. Odbir moliwy jest w godzinach funkcjonowania sklepw. Warunkiem odbioru jest uzyskanie przez Pastwa zamwienie statusu "Zapraszamy po odbir".

DOSTAWA
15. DOSTAWA GRATIS PRZY ZAKUPACH ZA 99 Z - na terenie Poznania - towar dowieziemy Pastwu osobicie po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
16. Dostawa towaru na terenie Polski odbywa si w wybrany przez Klienta i okrelony w zamwieniu sposb przesyk kuriersk oraz na jego koszt. Dostawa zamwie powyej 250,-PLN, a take zamwie objtych specjalnymi promocjami realizowana jest na koszt sklepu. Dotyczy to przesyek o wadze do 30 kg. Szczegy znajduj si w zakadce Dostawa i wysyka oraz widoczne s w procesie skadania zamwienia.
17. Dostawy za porednictwem firmy kurierskiej odbywaj si w dni robocze od poniedziaku do pitku.

PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU
18. Kupujcy, ktry zawar umow sprzeday ze Sklepem Superkarmy.pl, moe w terminie 14 dni odstpi od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny na wasny koszt z zastrzeeniem postanowie art. 33, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
19. Termin do odstpienia od umowy, o ktrej mowa w pkt 18 wygasa po upywie 14 dni od dnia w ktrym Kupujcy wszed w posiadanie rzeczy lub w ktrym osoba trzecia, inna ni przewonik i wskazana przez kupujcego-konsumenta, wesza w posiadanie rzeczy.
20. Aby skorzysta z prawa odstpienia od umowy, Kupujcy musi poinformowa Sklep Superkarmy.pl o swojej decyzji o odstpieniu od umowy sprzeday, w drodze jednoznacznego owiadczenia (na przykad pismo wysane poczt tradycyjn na adres Sklep Superkarmy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna, lub poczt elektroniczn na adres sklep@Superkarmy.pl ). Owiadczenie o odstpieniu od umowy moe zosta zoone na wzorze formularza bdcego integraln czci niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowizkowe.
21. Aby zachowa termin do odstpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujcy wysa informacj dotyczc wykonania przysugujcego mu prawa odstpienia od umowy przed upywem terminu do odstpienia od umowy.
22. W przypadku odstpienia od umowy sprzeday Sklep Superkarmy.pl zwrci Kupujcemu wszystkie otrzymane od niego patnoci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjtkiem dodatkowych kosztw wynikajcych z wybranego przez Kupujcego sposobu dostarczenia innego ni najtaszy zwyky sposb dostarczenia oferowany przez Sklep Superkarmy.pl), niezwocznie nie pniej jednak ni 14 dni od dnia, w ktrym Sklep Superkarmy.pl zosta poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstpienia od umowy.
23. Zwrot patnoci zostanie dokonany bez jakichkolwiek dodatkowych opat przy uyciu takich samych sposobw patnoci, jakie zostay przez Kupujcego uyte w pierwotnej transakcji, chyba e Kupujcy jednoznacznie wyrazi zgod na inny sposb zwrotu.
24. Sklep Superkarmy.pl moe wstrzyma si ze zwrotem patnoci do czasu otrzymania zwracanych towarw.
25 Zwrotu naley dokona na adres: Sklep Superkarmy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna, niezwocznie, a w kadym razie nie pniej ni 14 dni od dnia, w ktrym poinformowano Sklep Superkarmy.pl o odstpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeeli Kupujcy odele rzecz przed upywem terminu 14 dni.
26. W razie odstpienia od umowy sprzeday Kupujcy ponosi tylko bezporednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartoci rzeczy wynikajce z korzystania z niej w sposb inny, ni byo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa lub na odlego nie przysuguje Kupujcemu w odniesieniu do umw:
- o wiadczenie usug, jeeli przedsibiorca wykona w peni usug za wyran zgod konsumenta, ktry zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez przedsibiorc utraci prawo odstpienia od umowy,
- w ktrych cena lub wynagrodzenie zaley od waha na rynku finansowym, nad ktrymi przedsibiorca nie sprawuje kontroli, i ktre mog wystpi przed upywem terminu do odstpienia od umowy,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedug specyfikacji konsumenta lub suca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz ulegajca szybkiemu zepsuciu lub majca krtki termin przydatnoci do uycia,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecztowanym opakowaniu, ktrej po otwarciu opakowania nie mona zwrci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldw higienicznych, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia s rzeczy, ktre po dostarczeniu, ze wzgldu na swj charakter, zostaj nierozcznie poczone z innymi rzeczami,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia s napoje alkoholowe, ktrych cena zostaa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeday, a ktrych dostarczenie moe nastpi dopiero po upywie 30 dni i ktrych warto zaley od waha na rynku, nad ktrymi przedsibiorca nie ma kontroli,
- w ktrej konsument wyranie da, aby przedsibiorca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli przedsibiorca wiadczy dodatkowo inne usugi ni te, ktrych wykonania konsument da, lub dostarcza rzeczy inne ni czci zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usug lub rzeczy,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia s nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu,
- o dostarczanie dziennikw, periodykw lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat,
- zawartej w drodze aukcji publicznej,
- o wiadczenie usug w zakresie zakwaterowania, innych ni do celw mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodw, gastronomii, usug zwizanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeeli w umowie oznaczono dzie lub okres wiadczenia usugi,
- o dostarczanie treci cyfrowych, ktre nie s zapisane na noniku materialnym, jeeli spenianie wiadczenia rozpoczo si za wyran zgod konsumenta przed upywem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsibiorc o utracie prawa odstpienia od umowy.

REKLAMACJE
27. Sklep Superkarmy.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowizujcych przepisw prawa. W przypadku sprzeday niebdcej sprzeda konsumenck, wycza si przepisy o rkojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
28. Sklep Superkarmy.pl odpowiada z tytuu rkojmi, jeeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upywem dwch lat od dnia wydania rzeczy kupujcemu. Jeeli kupujcym jest konsument, a przedmiotem sprzeday jest uywana rzecz ruchoma, odpowiedzialno Sklepu Superkarmy.pl jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupujcemu.
29. Reklamacje z tytuu rkojmi mona zoy w formie pisemnej elektronicznie na adres mailowy sklep@Superkarmy.pl lub poczt tradycyjn na adres Sklep Superkarmy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna.
30. Poprawnie zoona reklamacja powinna zawiera co najmniej:
- imi, nazwisko, adres, adres e-mail Kupujcego,
- dat zawarcia Umowy stanowicej podstaw reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem dania Kupujcego,
- wszelkie okolicznoci uzasadniajce reklamacj.
30. Klient ma prawo da obnienia ceny albo odstpienia od umowy, chyba e Sklep Superkarmy.pl niezwocznie i bez nadmiernych niedogodnoci dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeeli produkt by ju wymieniony lub naprawiony przez Sklep Superkarmy.pl albo Sklep Superkarmy.pl nie wymieni produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usun.
31. Transport reklamowanych towarw z tytuu rkojmi odbywa si na nasze zlecenie i koszt za porednictwem firmy kurierskiej DPD.
32. Sklep Superkarmy.pl rozpoznaje reklamacj z tytuu rkojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje pisemnie Klienta o rozstrzygniciu reklamacji.

POZASDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE
33. Kupujcy ma prawo skorzysta z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze. Nale do nich:
- Mediacja - prowadzona przez Wojewdzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziay. Prowadzi si j na wniosek Kupujcego lub z urzdu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postpowanie mediacyjne jest bezpatne oprcz ewentualnych kosztw rzeczoznawcw. Mediacja jest dobrowolna, tzn. musz na ni wyrazi zgod obie strony umowy.
- Stae Polubowne Sdy Konsumenckie dziaajce przy WIIH - sdy te rozpatruj spory o prawa majtkowe wynikajce z umw sprzeday produktw i wiadczenia usug. Postpowanie jest bezpatne, za wyjtkiem ewentualnych kosztw rzeczoznawcw. Maj dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygniciu sdu polubownego musz wyrazi zgod obie strony umowy.
- Miejscy (Powiatowi) Rzecznicy Konsumentw - majcy siedziby w miejscowociach, w ktrych znajduj si s starostwa powiatowe lub urzdy miasta na prawach powiatu. Do ich zada naley w szczeglnoci zapewnienie bezpatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesw konsumentw.
34. Szczegowe informacje na temat zasad dostpu do procedur pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze, zostay umieszczone na witrynie internetowej Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
35. Dane osobowe Klienta s przetwarzane przez sklep Superkarmy.pl jako Administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbdne w celu zaoenia konta, korzystania z okrelonych funkcji sklepu, zawarcia umowy sprzeday lub dokonania rezerwacji produktw celem odbioru w sklepach stacjonarnych Superkarmy.
36. Sklep Superkarmy.pl stosuje odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne zapewniajce ochron przetwarzanych danych osobowych.
37. Dane osobowe Klienta bd przetwarzane przez sklep Superkarmy.pl zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, w szczeglnoci zgodnie z rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
37a. Klientowi co do zasady, w zalenoci od korzystania z konkretnych funkcjonalnoci sklepu Superkarmy.pl, przysuguje prawo wniesienia skargi do organu waciwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostpu do jego danych osobowych, dania ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
37b. Wszelkie wyjanienia dotyczce ochrony danych osobowych zawarte s w Polityce Prywatnoci umieszczonej na stronie Superkarmy.pl

POSTANOWIENIA SZCZEGLNE ZWIZANE ZE WIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USUG DROG ELEKTRONICZN
38. W zakresie usug wiadczonych drog elektroniczn przez Sklep Superkarmy.pl, niniejszy Regulamin stanowi Regulamin wiadczenia Usug Drog Elektroniczn w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn.
39. Sklep Superkarmy.pl nieodpatnie udostpnia usugobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o wiadczenie usug drog elektroniczn, take w taki sposb, ktry umoliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treci Regulaminu za pomoc systemu teleinformatycznego, ktrym posuguj si usugobiorcy. W szczeglnoci usugobiorcy mog bez jakichkolwiek ogranicze pobiera Regulamin ze strony www.Superkarmy.pl jako plik w formacie html, zapisywa Regulamin na posiadanych nonikach pamici oraz wydrukowa go w dowolnej iloci egzemplarzy.
40. Rodzaje i zakres usug wiadczonych drog elektroniczn przez Superkarmy.pl s nastpujce:
- zawieranie umw sprzeday on-line w zakresie towarw sprzedawanych przez Sklep Superkarmy.pl,
- przesyanie wiadomoci e-mail, w ktrych Sklep Superkarmy.pl potwierdza otrzymanie zamwienia, przyjcie zamwienia do realizacji, przebieg realizacji zamwienia w tym otrzymanie patnoci,
- newsletter ( informacje handlowe wysyane poczt elektorniczn o aktualnych promocjach ) zapisanie si do listy obiorcw jest dobrowolne i w kadej chwili mona z newslettera zrezygnowa,
41. Warunki wiadczenia usug drog elektroniczn, a w szczeglnoci wymagania techniczne niezbdne do wsppracy z systemem teleinformatycznym, ktrym posuguje si Sklep Superkarmy.pl s nastpujce: poczenie z sieci Internet, przegldarka internetowa umoliwiajca wywietlanie na ekranie urzdzenia kocowego dokumentw hipertekstowych (HTML), adres poczty elektronicznej.
42. Zakazane jest dostarczanie przez usugobiorcw treci o charakterze bezprawnym.
43. Warunki i tryb zawierania umw o wiadczenie usug drog elektroniczn:
- w zakresie umowy sprzeday on-line oraz umowy o wiadczenie usugi przesyania wiadomoci e-mail, w ktrych Sklep Superkarmy.pl potwierdza otrzymanie zamwienia, ewentualne otrzymanie patnoci, przyjcie zamwienia do realizacji, przebieg realizacji zamwienia zawieraj pkt. 3 - 5 Regulaminu,
- w zakresie usugi newsletter ( mailowa informacja handlowa o aktualnych promocjach ) zawarcie umowy nastpuje z chwil zapisania si usugobiorcy do listy obiorcw,
- w zakresie usugi dodawania opinii, komentarzy i ocen zawarcie umowy nastpuje z chwil ich dodania przez usugobiorc.
44. Warunki rozwizywania umw sprzeday on-line okrelaj bezwzgldnie obowizujce przepisy prawa. W przypadku umowy o wiadczenie usugi przesyania wiadomoci e-mail, w ktrych SklepSuperkarmy.pl potwierdza otrzymanie zamwienia, ewentualne otrzymanie patnoci, przyjcie zamwienia do realizacji, przebieg realizacji zamwienia, usugi newsletter oraz usugi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usugobiorca moe wypowiedzie umow o wiadczenie usugi drog elektroniczna w kadym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informujc o tym Sklep Superkarmy.pl za pomoc wiadomoci e-mail wysanej na adres sklep@Superkarmy.pl.
45. Sklep Internetowy niniejszym okrela tryb postpowania reklamacyjnego dot. usug wiadczonych drog elektroniczn:
- Usugobiorcy maj prawo skada reklamacje w sprawach dotyczcych usug wiadczonych drog elektroniczn przez Sklep Superkarmy.pl,
- Reklamacja moe zosta wysana poczt elektroniczn na adres: sklep@Superkarmy.pl lub wniesiona pisemnie na adres Sklep Superkarmy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna.
- Reklamacja powinna zawiera oznaczenie usugobiorcy i wskazanie okolicznoci uzasadniajcych jej zoenie.
- Sklep Superkarmy.pl dooy stara, aby reklamacje byy rozpatrywane bez zbdnej zwoki.
- O uwzgldnieniu lub odmowie uwzgldnienia reklamacji Sklep Superkarmy.pl zawiadomi usugobiorc niezwocznie po jej rozpatrzeniu nie pxniej jednak ni w termini 14 dni..
46. Sklep Superkarmy.pl informuje, e korzystanie z usug wiadczonych drog elektroniczn za porednictwem sieci Internet wie si z ryzykiem. Podstawowym zagroeniem kadego uytkownika Internetu, w tym osb korzystajcych z usug wiadczonych drog elektroniczn, jest moliwo zainfekowania systemu teleinformatycznego przez rnego rodzaju oprogramowanie tworzone gwnie w celu wyrzdzania szkd, typu wirusy, robaki czy konie trojaskie. By unikn zagroe z tym zwizanych wane jest, by Usugobiorca zaopatrzy swj sprzt, ktry wykorzystuje podczajc si do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizowa, instalujc jego najnowsze wersje.
47. Sklep Superkarmy.pl informuje, e wprowadza nastpujce dane, niebdce skadnikiem treci usugi wiadczonej drog elektroniczn, do systemu informatycznego, ktrym posuguje si Usugobiorca: Cookies - s to krtkie pliki tekstowe, zawierajce informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupujcego (tj. na urzdzeniu kocowym, z ktrego dokonano poczenia ze Sklepem Superkarmy.pl), moliwe do odczytania przez Sklep Superkarmy.pl. Pliki te pozwalaj na pniejsz identyfikacj Kupujcego w razie ponownego poczenia Kupujcego z urzdzenia kocowego, na ktrym zostay zapisane. Cookies s wykorzystywane przez Sklep Superkarmy.pl w nastpujcych celach: dla uatwienia Kupujcemu korzystania z zasobw Sklepu Superkarmy.pl, w celu dostosowania wygldu Sklepu Superkarmy.pl do oczekiwa i potrzeb konkretnego kupujcego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Superkarmy.pl, w tym porwnania czstotliwoci korzystania z okrelonych zasobw przez kupujcych oraz w celach marketingowych. Kupujcy ma prawo w kadym czasie wyczy cookies. Wyczenie obsugi cookies jest moliwe w przegldarce Kupujcego.
48. Sklep Internetowy przesya Kupujcemu emaile oraz wiadomoci SMS, w ktrych potwierdza otrzymanie zamwienia, ewentualne otrzymanie patnoci, przyjcie zamwienia do realizacji i przebieg realizacji zamwienia.

POSTANOWIENIA KOCOWE
49. Wszystkie towary oferowane przez "Superkarmy.pl" s fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodz od oficjalnych dystrybutorw.
50. Korzystanie ze sklepu "Superkarmy.pl" jest rwnoznaczne z akceptacj warunkw i postanowie zawartych w niniejszym Regulaminie.
51. Regulamin jest stale dostpny dla wszystkich uytkownikw.
52. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem dostpnym na www.Superkarmy.pl zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego.
53. Sdem waciwym dla rozpatrywania sporw wynikajcych z umowy sprzeday jest sd waciwy dla siedziby pozwanego lub sd waciwy dla miejsca wykonania umowy.
54. Strona www.Superkarmy.pl chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie umieszczone na niej znaki towarowe, nazwy, zdjcia, rysunki uyte zostay wycznie w celach informacyjnych i nale do ich wacicieli. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody ich wacicieli jest zabronione.

Zacznik do Regulaminu

Wzr owiadczenia o odstpieniu od umowy (owiadczenie to naley wypeni i odesa tylko w przypadku chci odstpienia od umowy) poczt elektroniczn na adres sklep@Superkarmy.pl lub poczt tradycyjn na adres Sklep Superkarmy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna:

Miejscowo, data
Imi i nazwisko konsumenta(-w)
Adres konsumenta(-w)


Superkarmy.pl
Chodzieska 29
60-418 Pozna
Owiadczenie o odstpieniu od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa
Ja/My (*).niniejszym informuj/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcych rzeczy(*) ..
Data odbioru zakupionych rzeczy: ...

Podpis konsumenta(-w)
(*) Niepotrzebne skreli

Regulamin obowizujcy od dnia 25.12.2014 roku.

1. Sklep internetowy "Superkarmy.pl" jest wasnoci firmy: CDG Jacek Michalus, z siedzib w Poznaniu i dziaa w nastpujcych lokalizacjach:- Sklep internetowy Superkarmy.pl , Dzia Handlowy, Dzia Obsugi Klienta, siedziba firmy - ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna, tel.602 341 260 ( koszt rozmowy wedug taryfy dzwonicego ), (61) 8551544 ( koszt rozmowy wedug taryfy dzwonicego ), adres email: sklep@Superkarmy.pl Firma zarejestrowana jest przez Wydzia Dziaalnoci Gospodarczej i Rolnictwa Urzdu Miasta Poznania i wpisana w rejestrze CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ, NIP 782-106-94-56, REGON 639749424.
2. Sklep Superkarmy.pl prowadzi sprzeda take w sklepach stacjonarnych:
Sklep Superkarmy ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna
Sklep Superkarmy Os. Owiecenia 53, 61-208 Pozna.
Sklep Superkarmy ul. Leszczyska 192, 61-411 Pozna
Sklep Superkarmy Os. Wichrowe Wzgrze paw. 105 B, 61-699
Sklep Superkarmy Os. Wichrowe Wzgrze 121 paw. 19, 61-699 Pozna
Sklep Superkarmy ul. Pitkowska 105, 60-648 Pozna

WARUNKI ZAMWIENIA I DOSTAWY
3. Zamwienia przyjmowane s za porednictwem strony www.Superkarmy.pl, telefonicznie 602 341 260 ( koszt rozmowy wedug taryfy dzwonicego ), (61) 8551544 ( koszt rozmowy wedug taryfy dzwonicego ), mailowo poprzez adres sklep@Superkarmy.pl lub osobicie w sklepach stacjonarnych wymienionych w pkt. 2
4. Sklep Internetowy Superkarmy.pl potwierdza otrzymanie zamwienia poprzez automatycznie generowan wiadomo e-mail, ktr wysya Kupujcemu. Wiadomo zawiera proponowan tre umowy sprzeday, w szczeglnoci: numer i dat zamwienia, dane stron umowy, gwne cechy zamwionego towaru, czn cen wraz ze sposobem i terminem jej zapaty, miejsce, sposb i koszty dostawy. Do wiadomoci doczony jest Regulamin Sklepu oraz wzr formularza odstpienia od umowy.
5. Przyjcie zamwienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedajcego drog telefoniczn lub elektroniczn. Z chwil potwierdzenia przyjcia zamwienia do realizacji przez Sprzedajcego, umowa uwaana jest za zawart.
6. Czas realizacji zamwienia zaley od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru i wynosi: czas przygotowania przesyki ( do 48 godzin roboczych od zoenia zamwienia patnego przy odbiorze lub do 48 godzin roboczych od zaksigowania wpat dokonywanych na nasz rachunek bankowy lub dokonywanych za porednictwem Przelewy24.pl ) + 1 dzie roboczy w przypadku firmy kurierskiej DPD lub 2-3 dni robocze w przypadku przesyki wysyanej za porednictwem Poczty Polskiej. Szczegy znajduj si w zakadce Dostawa i wysyka oraz widoczne s w procesie skadania zamwienia.
7. W przypadku niemonoci zrealizowania czci lub caoci zamwienia w terminie okrelonym w pkt. 6 Kupujcy zostanie niezwocznie poinformowany o zaistniaej sytuacji. Bez akceptacji Kupujcego zamwienia czciowe nie bd realizowane.
8. W przypadku wysyki tylko czci zamwienia ze wzgldu na powody lece po stronie sklepu, pozostaa cz zamwienia wysyana jest na koszt sklepu.
9. Zamwione produkty dostarczane s tylko na terytorium Polski.

CENY
10. Wszystkie ceny podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek VAT. Cena podana przy kadym towarze jest wica w chwili zoenia przez Klienta zamwienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarw znajdujcych si w ofercie, wprowadzania nowych towarw do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoywania akcji promocyjnych na stronach sklepu bd wprowadzania w nich zmian.

FAKTURY VAT
11. Jeeli chc Pastwo otrzyma faktur VAT prosimy o zaznaczenie tego przy skadaniu zamwienia. Kupujcy wyraa zgod na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujcych w formie elektronicznej. Faktury wysyane s w formacie PDF na wskazany w zamwieniu adres poczty elektronicznej.

PATNOCI
12. Dostpnymi formami patnoci s:- patno za pobraniem ( wysyka towaru nastpuje po zoeniu zamwienia, patno nastpuje przy odbiorze ). Opata za pobranie wynosi 3 z. dla przesyek wysyanych za porednictwem Poczty Polskiej i 5 z. dla przesyek wysyanych za porednictwem firmy kurierskiej DPD, przelew na rachunek bankowy ( Kupujcy nie ponosi dodatkowych kosztw za korzystanie z tej formy patnoci ): CDG Jacek Michalus, ul Chodzieska 29, 60-418 Pozna, nr konta 84 1140 2004 0000 3602 3946 2263 ( wysyka nastpuje po wpyniciu pienidzy na nasze konto ), za porednictwem serwisu "Przelewy24.pl" ( Kupujcy nie ponosi dodatkowych kosztw za korzystanie z tej formy patnoci ). Szczegy znajduj si w zakadce Dostawa i wysyka oraz widoczne s w procesie skadania zamwienia.
13. Kupujcy jest zobowizany zapaci cen kocow zoonego zamwienia, rozumian jako cena zakupu towarw powikszona o koszty transportu jeli wystpuje oraz ewentualnie o koszty innych wiadcze, ktre nabdzie Kupujcy wraz z towarem.

ODBIR OSOBISTY
14.Przy odbiorze osobistym zamwie zoonych za porednictwem strony www.Superkarmy.pl w jednym z naszych sklepw stacjonarnych udzielamy dodatkowego 2% rabatu. Odbir moliwy jest w godzinach funkcjonowania sklepw. Warunkiem odbioru jest uzyskanie przez Pastwa zamwienie statusu "Zapraszamy po odbir".

DOSTAWA
15. DOSTAWA GRATIS PRZY ZAKUPACH ZA 99 Z - na terenie Poznania - towar dowieziemy Pastwu osobicie po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
16. Dostawa towaru na terenie Polski odbywa si w wybrany przez Klienta i okrelony w zamwieniu sposb przesyk kuriersk oraz na jego koszt. Dostawa zamwie powyej 250,-PLN, a take zamwie objtych specjalnymi promocjami realizowana jest na koszt sklepu. Dotyczy to przesyek o wadze do 30 kg. Szczegy znajduj si w zakadce Dostawa i wysyka oraz widoczne s w procesie skadania zamwienia.
17. Dostawy za porednictwem firmy kurierskiej odbywaj si w dni robocze od poniedziaku do pitku.

PRAWO ODSTPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU
18. Kupujcy, ktry zawar umow sprzeday ze Sklepem Superkarmy.pl, moe w terminie 14 dni odstpi od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny na wasny koszt z zastrzeeniem postanowie art. 33, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
19. Termin do odstpienia od umowy, o ktrej mowa w pkt 18 wygasa po upywie 14 dni od dnia w ktrym Kupujcy wszed w posiadanie rzeczy lub w ktrym osoba trzecia, inna ni przewonik i wskazana przez kupujcego-konsumenta, wesza w posiadanie rzeczy.
20. Aby skorzysta z prawa odstpienia od umowy, Kupujcy musi poinformowa Sklep Superkarmy.pl o swojej decyzji o odstpieniu od umowy sprzeday, w drodze jednoznacznego owiadczenia (na przykad pismo wysane poczt tradycyjn na adres Sklep Superkarmy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna, lub poczt elektroniczn na adres sklep@Superkarmy.pl ). Owiadczenie o odstpieniu od umowy moe zosta zoone na wzorze formularza bdcego integraln czci niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowizkowe.
21. Aby zachowa termin do odstpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujcy wysa informacj dotyczc wykonania przysugujcego mu prawa odstpienia od umowy przed upywem terminu do odstpienia od umowy.
22. W przypadku odstpienia od umowy sprzeday Sklep Superkarmy.pl zwrci Kupujcemu wszystkie otrzymane od niego patnoci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjtkiem dodatkowych kosztw wynikajcych z wybranego przez Kupujcego sposobu dostarczenia innego ni najtaszy zwyky sposb dostarczenia oferowany przez Sklep Superkarmy.pl), niezwocznie nie pniej jednak ni 14 dni od dnia, w ktrym Sklep Superkarmy.pl zosta poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstpienia od umowy.
23. Zwrot patnoci zostanie dokonany bez jakichkolwiek dodatkowych opat przy uyciu takich samych sposobw patnoci, jakie zostay przez Kupujcego uyte w pierwotnej transakcji, chyba e Kupujcy jednoznacznie wyrazi zgod na inny sposb zwrotu.
24. Sklep Superkarmy.pl moe wstrzyma si ze zwrotem patnoci do czasu otrzymania zwracanych towarw.
25 Zwrotu naley dokona na adres: Sklep Superkarmy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna, niezwocznie, a w kadym razie nie pniej ni 14 dni od dnia, w ktrym poinformowano Sklep Superkarmy.pl o odstpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeeli Kupujcy odele rzecz przed upywem terminu 14 dni.
26. W razie odstpienia od umowy sprzeday Kupujcy ponosi tylko bezporednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartoci rzeczy wynikajce z korzystania z niej w sposb inny, ni byo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa lub na odlego nie przysuguje Kupujcemu w odniesieniu do umw:
- o wiadczenie usug, jeeli przedsibiorca wykona w peni usug za wyran zgod konsumenta, ktry zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez przedsibiorc utraci prawo odstpienia od umowy,
- w ktrych cena lub wynagrodzenie zaley od waha na rynku finansowym, nad ktrymi przedsibiorca nie sprawuje kontroli, i ktre mog wystpi przed upywem terminu do odstpienia od umowy,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedug specyfikacji konsumenta lub suca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz ulegajca szybkiemu zepsuciu lub majca krtki termin przydatnoci do uycia,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecztowanym opakowaniu, ktrej po otwarciu opakowania nie mona zwrci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldw higienicznych, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia s rzeczy, ktre po dostarczeniu, ze wzgldu na swj charakter, zostaj nierozcznie poczone z innymi rzeczami,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia s napoje alkoholowe, ktrych cena zostaa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeday, a ktrych dostarczenie moe nastpi dopiero po upywie 30 dni i ktrych warto zaley od waha na rynku, nad ktrymi przedsibiorca nie ma kontroli,
- w ktrej konsument wyranie da, aby przedsibiorca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli przedsibiorca wiadczy dodatkowo inne usugi ni te, ktrych wykonania konsument da, lub dostarcza rzeczy inne ni czci zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usug lub rzeczy,
- w ktrej przedmiotem wiadczenia s nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecztowanym opakowaniu, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu,
- o dostarczanie dziennikw, periodykw lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat,
- zawartej w drodze aukcji publicznej,
- o wiadczenie usug w zakresie zakwaterowania, innych ni do celw mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodw, gastronomii, usug zwizanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeeli w umowie oznaczono dzie lub okres wiadczenia usugi,
- o dostarczanie treci cyfrowych, ktre nie s zapisane na noniku materialnym, jeeli spenianie wiadczenia rozpoczo si za wyran zgod konsumenta przed upywem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsibiorc o utracie prawa odstpienia od umowy.

REKLAMACJE
27. Sklep Superkarmy.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowizujcych przepisw prawa. W przypadku sprzeday niebdcej sprzeda konsumenck, wycza si przepisy o rkojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
28. Sklep Superkarmy.pl odpowiada z tytuu rkojmi, jeeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upywem dwch lat od dnia wydania rzeczy kupujcemu. Jeeli kupujcym jest konsument, a przedmiotem sprzeday jest uywana rzecz ruchoma, odpowiedzialno Sklepu Superkarmy.pl jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupujcemu.
29. Reklamacje z tytuu rkojmi mona zoy w formie pisemnej elektronicznie na adres mailowy sklep@Superkarmy.pl lub poczt tradycyjn na adres Sklep Superkarmy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna.
30. Poprawnie zoona reklamacja powinna zawiera co najmniej:
- imi, nazwisko, adres, adres e-mail Kupujcego,
- dat zawarcia Umowy stanowicej podstaw reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem dania Kupujcego,
- wszelkie okolicznoci uzasadniajce reklamacj.
30. Klient ma prawo da obnienia ceny albo odstpienia od umowy, chyba e Sklep Superkarmy.pl niezwocznie i bez nadmiernych niedogodnoci dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeeli produkt by ju wymieniony lub naprawiony przez Sklep Superkarmy.pl albo Sklep Superkarmy.pl nie wymieni produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usun.
31. Transport reklamowanych towarw z tytuu rkojmi odbywa si na nasze zlecenie i koszt za porednictwem firmy kurierskiej DPD.
32. Sklep Superkarmy.pl rozpoznaje reklamacj z tytuu rkojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje pisemnie Klienta o rozstrzygniciu reklamacji.

POZASDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE
33. Kupujcy ma prawo skorzysta z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze. Nale do nich:
- Mediacja - prowadzona przez Wojewdzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziay. Prowadzi si j na wniosek Kupujcego lub z urzdu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postpowanie mediacyjne jest bezpatne oprcz ewentualnych kosztw rzeczoznawcw. Mediacja jest dobrowolna, tzn. musz na ni wyrazi zgod obie strony umowy.
- Stae Polubowne Sdy Konsumenckie dziaajce przy WIIH - sdy te rozpatruj spory o prawa majtkowe wynikajce z umw sprzeday produktw i wiadczenia usug. Postpowanie jest bezpatne, za wyjtkiem ewentualnych kosztw rzeczoznawcw. Maj dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygniciu sdu polubownego musz wyrazi zgod obie strony umowy.
- Miejscy (Powiatowi) Rzecznicy Konsumentw - majcy siedziby w miejscowociach, w ktrych znajduj si s starostwa powiatowe lub urzdy miasta na prawach powiatu. Do ich zada naley w szczeglnoci zapewnienie bezpatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesw konsumentw.
34. Szczegowe informacje na temat zasad dostpu do procedur pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze, zostay umieszczone na witrynie internetowej Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
35. Zoenie zamwienia w Sklepie Superkarmy.pl jest rwnoznaczne z wyraeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep Superkarmy.pl danych osobowych zawartych w zamwieniu w celu okrelonym w pkt. 36, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
36. Dane osobowe Kupujcego bd przetwarzane przez Sklep Internetowy wycznie w celu naleytego wykonania umowy sprzeday, w szczeglnoci skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjcia zamwienia do realizacji oraz dostawy towaru co zwizane jest z przekazaniem ich firmie kurierskiej DPD lub Poczcie Polskiej, a w zakresie patnoci elektronicznych PayPro S.A.
37. Kupujcy ma prawo do wgldu w przechowywane przez Sklep Superkarmy.pl dane osobowe, ich zmiany lub usunicia.

POSTANOWIENIA SZCZEGLNE ZWIZANE ZE WIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USUG DROG ELEKTRONICZN
38. W zakresie usug wiadczonych drog elektroniczn przez Sklep Superkarmy.pl, niniejszy Regulamin stanowi Regulamin wiadczenia Usug Drog Elektroniczn w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn.
39. Sklep Superkarmy.pl nieodpatnie udostpnia usugobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o wiadczenie usug drog elektroniczn, take w taki sposb, ktry umoliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treci Regulaminu za pomoc systemu teleinformatycznego, ktrym posuguj si usugobiorcy. W szczeglnoci usugobiorcy mog bez jakichkolwiek ogranicze pobiera Regulamin ze strony www.Superkarmy.pl jako plik w formacie html, zapisywa Regulamin na posiadanych nonikach pamici oraz wydrukowa go w dowolnej iloci egzemplarzy.
40. Rodzaje i zakres usug wiadczonych drog elektroniczn przez Superkarmy.pl s nastpujce:
- zawieranie umw sprzeday on-line w zakresie towarw sprzedawanych przez Sklep Superkarmy.pl,
- przesyanie wiadomoci e-mail, w ktrych Sklep Superkarmy.pl potwierdza otrzymanie zamwienia, przyjcie zamwienia do realizacji, przebieg realizacji zamwienia w tym otrzymanie patnoci,
- newsletter ( informacje handlowe wysyane poczt elektorniczn o aktualnych promocjach ) zapisanie si do listy obiorcw jest dobrowolne i w kadej chwili mona z newslettera zrezygnowa,
41. Warunki wiadczenia usug drog elektroniczn, a w szczeglnoci wymagania techniczne niezbdne do wsppracy z systemem teleinformatycznym, ktrym posuguje si Sklep Superkarmy.pl s nastpujce: poczenie z sieci Internet, przegldarka internetowa umoliwiajca wywietlanie na ekranie urzdzenia kocowego dokumentw hipertekstowych (HTML), adres poczty elektronicznej.
42. Zakazane jest dostarczanie przez usugobiorcw treci o charakterze bezprawnym.
43. Warunki i tryb zawierania umw o wiadczenie usug drog elektroniczn:
- w zakresie umowy sprzeday on-line oraz umowy o wiadczenie usugi przesyania wiadomoci e-mail, w ktrych Sklep Superkarmy.pl potwierdza otrzymanie zamwienia, ewentualne otrzymanie patnoci, przyjcie zamwienia do realizacji, przebieg realizacji zamwienia zawieraj pkt. 3 - 5 Regulaminu,
- w zakresie usugi newsletter ( mailowa informacja handlowa o aktualnych promocjach ) zawarcie umowy nastpuje z chwil zapisania si usugobiorcy do listy obiorcw,
- w zakresie usugi dodawania opinii, komentarzy i ocen zawarcie umowy nastpuje z chwil ich dodania przez usugobiorc.
44. Warunki rozwizywania umw sprzeday on-line okrelaj bezwzgldnie obowizujce przepisy prawa. W przypadku umowy o wiadczenie usugi przesyania wiadomoci e-mail, w ktrych SklepSuperkarmy.pl potwierdza otrzymanie zamwienia, ewentualne otrzymanie patnoci, przyjcie zamwienia do realizacji, przebieg realizacji zamwienia, usugi newsletter oraz usugi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usugobiorca moe wypowiedzie umow o wiadczenie usugi drog elektroniczna w kadym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informujc o tym Sklep Superkarmy.pl za pomoc wiadomoci e-mail wysanej na adres sklep@Superkarmy.pl.
45. Sklep Internetowy niniejszym okrela tryb postpowania reklamacyjnego dot. usug wiadczonych drog elektroniczn:
- Usugobiorcy maj prawo skada reklamacje w sprawach dotyczcych usug wiadczonych drog elektroniczn przez Sklep Superkarmy.pl,
- Reklamacja moe zosta wysana poczt elektroniczn na adres: sklep@Superkarmy.pl lub wniesiona pisemnie na adres Sklep Superkarmy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna.
- Reklamacja powinna zawiera oznaczenie usugobiorcy i wskazanie okolicznoci uzasadniajcych jej zoenie.
- Sklep Superkarmy.pl dooy stara, aby reklamacje byy rozpatrywane bez zbdnej zwoki.
- O uwzgldnieniu lub odmowie uwzgldnienia reklamacji Sklep Superkarmy.pl zawiadomi usugobiorc niezwocznie po jej rozpatrzeniu nie pxniej jednak ni w termini 14 dni..
46. Sklep Superkarmy.pl informuje, e korzystanie z usug wiadczonych drog elektroniczn za porednictwem sieci Internet wie si z ryzykiem. Podstawowym zagroeniem kadego uytkownika Internetu, w tym osb korzystajcych z usug wiadczonych drog elektroniczn, jest moliwo zainfekowania systemu teleinformatycznego przez rnego rodzaju oprogramowanie tworzone gwnie w celu wyrzdzania szkd, typu wirusy, robaki czy konie trojaskie. By unikn zagroe z tym zwizanych wane jest, by Usugobiorca zaopatrzy swj sprzt, ktry wykorzystuje podczajc si do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizowa, instalujc jego najnowsze wersje.
47. Sklep Superkarmy.pl informuje, e wprowadza nastpujce dane, niebdce skadnikiem treci usugi wiadczonej drog elektroniczn, do systemu informatycznego, ktrym posuguje si Usugobiorca: Cookies - s to krtkie pliki tekstowe, zawierajce informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupujcego (tj. na urzdzeniu kocowym, z ktrego dokonano poczenia ze Sklepem Superkarmy.pl), moliwe do odczytania przez Sklep Superkarmy.pl. Pliki te pozwalaj na pniejsz identyfikacj Kupujcego w razie ponownego poczenia Kupujcego z urzdzenia kocowego, na ktrym zostay zapisane. Cookies s wykorzystywane przez Sklep Superkarmy.pl w nastpujcych celach: dla uatwienia Kupujcemu korzystania z zasobw Sklepu Superkarmy.pl, w celu dostosowania wygldu Sklepu Superkarmy.pl do oczekiwa i potrzeb konkretnego kupujcego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Superkarmy.pl, w tym porwnania czstotliwoci korzystania z okrelonych zasobw przez kupujcych oraz w celach marketingowych. Kupujcy ma prawo w kadym czasie wyczy cookies. Wyczenie obsugi cookies jest moliwe w przegldarce Kupujcego.
48. Sklep Internetowy przesya Kupujcemu emaile oraz wiadomoci SMS, w ktrych potwierdza otrzymanie zamwienia, ewentualne otrzymanie patnoci, przyjcie zamwienia do realizacji i przebieg realizacji zamwienia.

POSTANOWIENIA KOCOWE
49. Wszystkie towary oferowane przez "Superkarmy.pl" s fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodz od oficjalnych dystrybutorw.
50. Korzystanie ze sklepu "Superkarmy.pl" jest rwnoznaczne z akceptacj warunkw i postanowie zawartych w niniejszym Regulaminie.
51. Regulamin jest stale dostpny dla wszystkich uytkownikw.
52. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem dostpnym na www.Superkarmy.pl zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego.
53. Sdem waciwym dla rozpatrywania sporw wynikajcych z umowy sprzeday jest sd waciwy dla siedziby pozwanego lub sd waciwy dla miejsca wykonania umowy.
54. Strona www.Superkarmy.pl chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie umieszczone na niej znaki towarowe, nazwy, zdjcia, rysunki uyte zostay wycznie w celach informacyjnych i nale do ich wacicieli. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody ich wacicieli jest zabronione.

Zacznik do Regulaminu

Wzr owiadczenia o odstpieniu od umowy (owiadczenie to naley wypeni i odesa tylko w przypadku chci odstpienia od umowy) poczt elektroniczn na adres sklep@Superkarmy.pl lub poczt tradycyjn na adres Sklep Superkarmy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna:

Miejscowo, data
Imi i nazwisko konsumenta(-w)
Adres konsumenta(-w)


Superkarmy.pl
Chodzieska 29
60-418 Pozna
Owiadczenie o odstpieniu od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa
Ja/My (*).niniejszym informuj/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcych rzeczy(*) ..
Data odbioru zakupionych rzeczy: ...

Podpis konsumenta(-w)
(*) Niepotrzebne skreli

Regulamin sklepu obowizujcy do 24.12.2014

1. Sklep internetowy "Superkarmy.pl" jest wasnoci firmy: CDG Jacek Michalus, z siedzib w Poznaniu i dziaa w nastpujcych lokalizacjach:
- Sklep, Dzia Handlowy, Dzia Obsugi Klienta, siedziba firmy - ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna,
- Sklep Os. Owiecenia 53, 61-208 Pozna.
- Sklep ul. Leszczyska 192, 61-411 Pozna
- Sklep Os. Wichrowe Wzgrze paw. 105 B, 61-699 Pozna
Firma zarejestrowana jest przez Wydzia Dziaalnoci Gospodarczej Urzdu Miasta Poznania pod nr. 16961/2000/S, NIP 782-106-94-56, REGON 639749424.
Dziaamy od roku 2000.

WARUNKI ZAMWIENIA I DOSTAWY
2. Zamwienia przyjmowane s za porednictwem strony www.Superkarmy.pl, telefonicznie lub mailowo.
3. Zastrzegamy sobie moliwo potwierdzenia mailowego lub telefonicznego zoonego zamwienia.
4. Zamwienie realizowane jest niezwocznie po jego zoeniu.
5. Czas realizacji zamwienia zaley od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru i nie przekracza 5 dni roboczych ( staramy si jednak by by wysany w dniu zamwienia jeli zoone zostao ono do godziny 14 lub dnia nastpnego ) z zastrzeeniem postanowie pkt. 3,4,6,7,8.
6. Zamwienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, e towar jest dostpny w magazynie lub u dostawcw sklepu.
7. W przypadku niemonoci zrealizowania czci lub caoci zamwienia Kupujcy zostanie poinformowany o zaistniaej sytuacji. Bez akceptacji Kupujcego zamwienia czciowe nie bd realizowane.
8. W przypadku wysyki tylko czci zamwienia ze wzgldu na powody lece po stronie sklepu, pozostaa cz zamwienia wysyana jest na koszt sklepu.
9. Kupujcy otrzyma potwierdzenie o przyjciu zamwienia do realizacji.
10. Anulowanie zamwienia jak i jego zmiany moliwe s do momentu wysania przesyki.
11.Wysyka zamwie poza granice Polski realizowana jest po indywidualnym ustaleniu szczegw dotyczcych warunkw patnoci i sposobu wysyki.

CENY
12. Wszystkie ceny podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek VAT. Cena podana przy kadym towarze jest wica w chwili zoenia przez klienta zamwienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarw znajdujcych si w ofercie, wprowadzania nowych towarw do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoywania akcji promocyjnych na stronach sklepu bd wprowadzania w nich zmian.

FAKTURY VAT
13. Jeeli chc Pastwo otrzyma faktur VAT prosimy o zaznaczenie tego przy skadaniu zamwienia.

PATNOCI
14. Dostpnymi formami patnoci s:
- patno za pobraniem ( wysyka towaru nastpuje po zoeniu zamwienia, patno nastpuje przy odbiorze ),
- przelew na rachunek bankowy:
CDG Jacek Michalus, ul Chodzieska 29, 60-418 Pozna,
nr konta 84 1140 2004 0000 3602 3946 2263
( wysyka nastpuje po wpyniciu pienidzy na nasze konto )
- za porednictwem serwisu "Przelewy24.pl".

ODBIR OSOBISTY
15.Przy odbiorze osobistym z naszych sklepw udzielamy dodatkowego 2% rabatu. Odbir moliwy jest w godzinach funkcjonowania sklepw. Warunkiem odbioru jest uzyskanie przez Pastwa zamwienie statusu "Zapraszamy po odbir".

DOSTAWA
16. DOSTAWA GRATIS PRZY ZAKUPACH ZA 99 Z - na terenie Poznania - towar dowieziemy Pastwu osobiscie po uzgodnieniu terminu.
17. Dostawa towaru na terenie Polski odbywa si w wybrany przez Klienta i okrelony w zamwieniu sposb ( paczka ekonomiczna lub priorytetowa Poczty Polskiej albo przesyka kurierska ) oraz na jego koszt. Dostawa zamwie powyej 250,-PLN, a take zamwie objtych specjalnymi promocjami realizowana jest na koszt sklepu. Dotyczy to przesyek o wadze do 31 kg.
18. Dostawy za porednictwem firmy kurierskiej odbywaj si od poniedziaku do pitku. Dostawa w sobot moliwa jest za dopat 100%.

ZWROTY, REKLAMACJE
19. Klient zgodnie z Ustaw "O ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny" z dnia 2 marca 2000r., Dz.U. nr 22, poz. 271 z pniejszymi zmianami ma prawo do zwrotu otrzymanych towarw w cigu 10 dni od ich otrzymania. Koszty zwrotu ponosi Klient. Zwrot penej ceny towaru zostan zwrcone kupujcemu w cigu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru na rachunek bankowy Kupujcego lub przekazem pocztowym na jego adres.
20. Wszelkie reklamacje rozpatrywane s najpniej w cigu 7 dni roboczych od ich wpynicia.
21. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, penowartociowy, a jeli bdzie to ju niemoliwe (np. z powodu zaprzestania produkcji danego produktu), sklep zwrci nabywcy rwnowarto ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostpne w sklepie towary do wyboru.
22. Reklamowany towar naley odesa na nasz koszt pod adres:
CDG Jacek Michalus, ul. Chodzieska 29, 60-418 Pozna.
23. Wszystkie towary oferowane przez "Superkarmy.pl" s fabrycznie nowe.

BEZPIECZESTWO
24. Dane osobowe Kupujcego nie bd udostpniane w adnym celu innym podmiotom, chyba ze obowizek taki wynika bdzie z przepisw prawa.
25. Dane Kupujcego wykorzystywane bd do realizacji zoonego zamwienia i komunikacji z nim.
26. Kady Kupujcy posiada prawo do wgldu we wasne dane, moliwo ich zmiany, a take usunicia zgodnie z Ustaw o ochronie danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOCOWE
27. Korzystanie ze sklepu "Superkarmy.pl" jest rwnoznaczne z akceptacj warunkw i postanowie zawartych w niniejszym regulaminie.
28. Regulamin jest stale dostpny dla wszystkich uytkownikw.
29. W sprawach nieuregulowanych regulaminami dostpnymi na www.Superkarmy.pl zastosowanie maj przepisy Kodeksu Cywilnego.
30. Sdem waciwym dla rozpatrywania sporw wynikajcych z umowy sprzeday jest sd waciwy dla siedziby pozwanego lub sd waciwy dla miejsca wykonania umowy.
31. Strona www.Superkarmy.pl chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie umieszczone na niej znaki towarowe, nazwy, zdjcia, rysunki uyte zostay wycznie w celach informacyjnych i nale do ich wacicieli. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody ich wacicieli jest zabronione.
Kontynuuj
Koszyk wicej
...jest pusty
Polityka Prywatnoci

Dostawa,Patno

Zaloguj si
Adres E-mail:
Haso:

Nie pamitasz hasa?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Sklepy - Pozna

Dowz - Pozna

Promocje wicej
ROYAL CANIN DACHSHUND 28 0.5kg+0.5kg GRATIS
ROYAL CANIN DACHSHUND 28 0.5kg+0.5kg GRATIS
29,90z
29,90z
--------- Royal Kot Sensible 33 10kg
Royal Kot Sensible 33 10kg
214,90z
214,90z
--------- ROYAL CANIN MEDIUM JUNIOR 15kg+3kg PROMOCJA
ROYAL CANIN MEDIUM JUNIOR 15kg+3kg PROMOCJA
209,90z
209,90z
--------- Royal Babycat 34 400g
Royal Babycat 34 400g
19,90z
24,90z
--------- Royal Kitten 36 400g
Royal Kitten 36 400g
24,90z
24,90z
---------
Bestsellery
01.Royal Kot STERILISED 37 dla kastratw 400g
02.CATS BEST Original wirek drewniany dla kota 10l
03.Royal Kot Indoor 27 400g
04.SUPER BENEK UNIWERSALNY 10l
05.ANIMONDA Cat Vom Feinsten kastrat indyk + ser 100g
Recenzje wicej
BOSCH ADULT ryba + ziemniaki 15kg
karma oparta o ryb i ziemniaki, zapach przyjemny, przyzwoit ..
5 z 5 Gwiazdek!

Copyright © 2005 CDG Pozna
Powered by Webkreacje.pl